Sexologie en sexoloog in Brussel

"Seksualiteit is perfect natuurlijk, maar is niet van nature perfect" (François De Carufel) Seksualiteit is een onderwerp waarover weinig wordt gepraat zodra er zich een probleem stelt. Inderdaad, iemand in vertrouwen nemen wanneer het om een seksueel getinte moeilijkheid gaat, blijft gevoelig liggen en valt zelfs in de taboesfeer voor heel wat mensen. Nochtans is het zo dat een seksueel probleem vaak het goed gevoel van man en vrouw beïnvloedt en de harmonie van een paar kan verstoren. Met een seksuoloog, kunt u openhartig spreken over aandoeningen met betrekking tot erectie, ejaculatie, libido en genot. Ook voor de bespreking van kwesties die specifiek het paar betreffen, kunt u bij hem terecht. De seksuoloog zal u ontvangen zonder een oordeel te vellen en zal u helpen om te komen tot meer zelfvertrouwen en tot een meer ontplooid seksleven. De eerste stap? Er gewoon durven over praten. [praticiens title="Sexoloog"]

 

© 2016 HCMC. Alle gereserveerde rechten.
Designed By Butterfly Effect

Search